Sunday, 26 May 2024

ทิศมงคล สีมงคล เวลามงคล เดือนสิงหาคม 2565 โดย หมวยไพ่ทอง

เข้าสู่เดือนที่ 8 ของปีแล้ว วันนี้พวกเราก็มี ทิศมงคล สีมงคล และช่วงเวลาที่ดี โดยเราได้แยกให้เป็นแต่ละวัน เผื่อให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ในทุกวันนะคะ

 

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล :  สีเขียว สีส้ม สีน้ำเงิน

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีเทา

 

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล : สีม่วง สีชมพู สีน้ำตาล

สีที่ควรเลี่ยง : สีขาว สีเหลือง

 

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล : สีน้ำเงิน สีเทา สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเหลือง สีแดง สีเทา

สีที่ควรเลี่ยง : สีม่วง สีดำ

 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

เวลาดี :  11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีน้ำตาล สีแดง สีฟ้า

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีม่วง

 

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

เวลาดี :  13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีน้ำเงิน สีเหลือง สีดำ

สีที่ควรเลี่ยง : สีเขียว สีขาว

 

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565

เวลาดี :  15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีส้ม สีเขียว สีเทา

สีที่ควรเลี่ยง : สีน้ำเงิน สีฟ้า

 

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีครีม สีชมพู สีฟ้า

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดงสด สีเทา

 

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีม่วง สีน้ำเงิน สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีขาว สีครีม

 

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีส้ม สีเทา สีน้ำตาล

สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีน้ำเงิน  สีเหลือง

สีที่ควรเลี่ยง : สีดำ สีชมพู

 

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีน้ำตาล สีน้ำเงิน สีฟ้า

สีที่ควรเลี่ยง : สีเงิน สีม่วง

 

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีฟ้า สีชมพู สีม่วง

สีที่ควรเลี่ยง : สีเขียว สีครีม

 

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีเขียว สีส้ม สีขาว

สีที่ควรเลี่ยง : สีน้ำตาล

 

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีม่วง สีชมพู

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน

 

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

เวลาดี :  09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีส้ม สีน้ำตาล

สีที่ควรเลี่ยง : สีฟ้า สีขาว

 

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีฟ้า สีเขียว สีดำ

สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

เวลาดี 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเขียว สีเหลือง สีเทา

สีที่ควรเลี่ยง : สีดำ สีม่วง

 

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีน้ำเงิน สีชมพู สีเหลือง

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน

 

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีแดง สีน้ำตาล

สีที่ควรเลี่ยง : สีเขียว สีครีม

 

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีเขียว สีขาว

สีที่ควรเลี่ยง : สีน้ำเงิน สีส้ม

 

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีเหลือง สีน้ำเงิน สีขาว

สีที่ควรเลี่ยง : สีแดง สีเงิน

 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีเขียว สีน้ำตาล สีส้ม

สีที่ควรเลี่ยง : สีขาว สีเหลือง

 

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีส้ม สีน้ำเงิน สีเทา

สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู สีแดง

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเขียว สีเหลือง สีเทา

สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู สีดำ

 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีน้ำตาล สีแดง สีเหลือง

สีที่ควรเลี่ยง : สีเงิน สีม่วง

 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีน้ำตาล สีฟ้า สีชมพู

สีที่ควรเลี่ยง : สีเหลือง สีครีม

 

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม :  11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีส้ม สีน้ำตาล สีขาว

สีที่ควรเลี่ยง : สีน้ำเงิน สีฟ้า

 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม :  09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีเหลือง สีชมพู สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีเทา สีเงิน

 

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม :  07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีน้ำเงิน สีดำ สีเขียว

สีที่ควรเลี่ยง : สีขาว สีครีม สีเหลือง

 

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม :  05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีส้ม สีฟ้า สีเทา

สีที่ควรเลี่ยง : สีชมพู สีแดง