Saturday, 20 April 2024

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Light แปลว่า แสงไฟ ,dd แปลว่า ดีดี เอามารวมกันกลายเป็น “แสงไฟที่จุดประกายความสว่างให้กับผู้ที่กำลังสิ้นหวัง และต้องการใครสักคนเข้ามาช่วยเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่เคยถูกคนรักเก่าพลัดพราก ทอดทิ้ง ตีจาก อย่างไม่ใยดี (เกี่ยวกันไหม).”
เมื่อมีใครต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้ หรือใครเคยโดนฟรีแลนซ์คนเก่าทิ้งงาน แล้วหาคนทำต่อไม่ได้ Lightdd เลยเข้ามาเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเจ็บปวดเหล่านี้ออกไปจากผู้ใช้บริการทุกๆท่าน รับรอง ถ้าทำงานกับเราแล้ว คำว่า “ทิ้งงาน” ไม่มีแน่นอน.